from 145.00 BAM
Book Now

Livno i livanjski konji 13.07.24-14.07.24

Not Rated
Duration

dva dana, jedno nocenje

Tour Type

Specific Tour

Group Size

50 people

Languages

___

Overview

Krdo konja prirodni je fenomen koji se ne može vidjeti više nigdje na europskom kontinentu. Kad bi se neko neupućen, neko ko ne zna kakve sve ljepote skrivaju visoravni od Ramskog jezera i planina Raduše i Ljubuše pa sve tamo do planine Cincar iznad Livna, putujući našao oči u oči s krdom divljih konja, sigurno bi pomislio da se nekim čudom ili vremenskim portalom iz naučno-fantastičnih filmova našao u najslikovitijem westernu Johna Forda ili u nekom od neponovljivih romana Zane Greya. Desetine prelijepih životinja u galopu, s grivama koje se vijore na vjetru na samom horizontu između zelenih proplanaka i plavetnila neba. Taj prizor je doista nadrealan, kao da ga je neki vješt slikar za tren preslikao pred našim očima iz nekog drugog, davno prošlog vremena.

PROGRAM 2 dana / 1 noćenje

OBILASCI

PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan 13.07.24 (subota) TUZLA-LUKAVAC- GRAČANICA- DOBOJ-ZENICA Polazak iz Tuzle Hotel Tuzla 06:00 h,Bingo city centar 06:15, Lukavac, trzni centar Bingo 06:45, Gracanica trzni centar Etna 07:20, Doboj, Gasprom benzinska pumpa: 08:00, Zenica 10:00. Dolazak u Livno je planiran u podnevnim satima. Obilazak Livna uz lokalnog turističkog vodiča: Livanjska sahat kula, džamija Hadži Ahmeta Dukatara, Balaguša džamija, most na Dunamu. Odlazak do hotela I check in. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Mogućnost organiziranja večere uz živu muziku (nadoplata u agenciji). Noćenje.

2.Dan 14.07.24 (nedjelja) Doručak I odjava iz hotela. Okupljanje grupe. Mogućnost posjeta- photo safari- planini Cincar I livanjskim divljim konjima. Livanjski divlji konji su jedinstvena atrakcija u svijetu, a livanjski kraj mnogi uporedjuju sa Mongolijom I Islandom jer su to jedina mjesta na svijetu sa ovolikim brojem divljih konja. (Divlji konji obitavaju na planini Cincar i do njih je moguće doći jedino džipovima.Povratak u Tuzlu planiran je za večernje sate. (Kraj usluga)

PROMO C I J E N A :145,00KM

Paket aranžman / autobuski prijevoz, smještaj i obilasci

 Ljetna

putovanja

 

2 dana/1 noćenje

 

13.07.24-14.07.24 Hotel  3* Livno Specijalna ponuda

145,00 KM do 01.06.24

Redovna Cijena

165,00KM

CIJENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prijevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visoke turističke klase, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • Posjet Livnu uz lokalnog turističkog vodiča
 • Smještaj u hotelu 3*u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama (doručak)
 • Troškove organizacije i vođenja aranžmana

CIJENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Izlet na planinu Cincar, organizacija džipova, vodiči,potraga za divljim konjima i photo safari: 70,00 KM
 • Individualne troškove putnika
 • Večera uz živu muziku – 40KM/osobi ( švedski stol- mediteranski I kontinentalni menu, piće nije uključeno u cijenu)
 • WiFi (mogućnost korištenja uz doplatu)

NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije ELLE TRAVEL odvijaju se ispred Hotel Tuzla

CIJENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promjenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, djeca od 2-12 godina ostvaruju popust, djeca od 0-2 godine besplatno):

NAPOMENE U VEZI IZLETA:

Izleti nisu obavezni dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cijena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promjenjivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cijene aranžmana

POPUSTI:

 • djeca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dvijeodrasle osobe (imaju sjedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
 • djeca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dvije odrasle osobe (imaju sjedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)

POLASCI IZ DRUGIH MJESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

OSTALA MJESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz put Tuzla-Doboj -Zenica

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

NAPOMENE U VEZI SMJEŠTAJA:

 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se posljednjeg dana boravka do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smještaj iz ove ponude registriran je, pregledan i standardiziran od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smještaja dostupan je u agenciji ili na webstraniciwww.elletravel.ba
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih  objekata · Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinji.
 • U pojedinim smještajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smještajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smještajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može utjecati i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smještajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:

 • Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona
 • Provjeriti 3 dana prije putovanja tačno vrijeme i mjesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 2 do 3 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Elle Traveltag sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjene programa putovanja usljed nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Svaka zemlja ima sopstvene propise kojima reguliše ulazak stranih državljana na svoju teritoriju. Propise o pasošu, vizama i zdravstvenim uvjerenjima širom svjeta možete da proverite na IATA Travel Centre sajtu: www.iatatravelcentre.com.
 • Svim putnicima savetujemo da se upoznaju sa propisima i uslovima za ulazak u zemlju u koju putuju na zvaničnim internet stranicama njihovih državnih organa ili na internet stranicama diplomatskih i konzularnih predstavništava zemlje. Putnici su dužni da pribave neopohodna putna dokumenta i vize za sebe i svoju djecu i da se pridržavaju svih propisa zemalja u koje putuju, iz kojih polaze ili kroz koje prolaze.
 • Preporuka je, da se putnici sa Bosanskim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Europske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju …) na web-stranici Delegacije Europske unije u BiH https://www.eeas.europa.eu/bosnia-and-herzegovina/putovanja-i-studiranje_bs?s=219#15512 agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Europske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Europske Unije (TAX FREE).
 • Ukoliko putnik nije ugovorio putno zdravstveno osiguranje (PZO) posredstvom Elle travel Agencije, Elle travel Agencija smatra da je putnik samostalno ugovorio PZO, te ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepredvidjenih dogadjanja (zdravstvenih problema, nezgode, otkaza putovanja..). Za putnike koji ugovore putno zdravstveno osiguranje putem Agencije,  napominjemo da je Elle travel Agencija samo posrednik  pri ugovaranju PZO, te ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav prigovor i/ili nepriznavanje prava od strane osiguravajućeg društva prema putniku na temelju njegovog zahjteva za isplatu po ugovorenom paketu putnog osiguranja i/ili pojedinačnih polica osiguranja

Putnikov otkaz ili promjena putovanja

Putnik ima pravo na otkaz putovanja samo na prijavnom mjestu gdje se prijavio. U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju, Elle Travel ima pravo na povrat troškova zbog otkaza ugovora o putovanju. Visina povrata troškova ovisi o vremenskom roku u kojem je putnik otkazao putovanje. Ako je putnik otkazao ugovor o putovanju, dužan je Elle Travel platiti administrativne troškove u visini od 20,00 KM preko uputnice odnosno vouchera ili direktno u poslovnicama Elle Travel agencije. U slučaju da su u programu uvjeti povrata troškova zbog otkaza ugovora o putovanju drugačije određeni, vrijede uvjeti određeni u programu.
Visina povrata troškova otkaza aranžmana ovisi o vremenskom roku prije dana početka usluge u kojem je putnik otkazao ugovor o putovanju:

 • 45 do 30 dana prije dana početka usluge – 10% cijene aranžmana;
 • 29 do 22 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana;
 • 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana;
 • 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 60% cijene aranžmana;
 • 7 dana, uključujući dan polaska odnosno dan početka usluge – 100% cijene aranžmana;
 • Nedolazak bez otkaza – 100% cijene aranžmana.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija ELLE TRAVEL, licenca br. 64/2023, riješenje broj: 05/1-18-029409/23. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usljed nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, prema opštim uslovima putovanja https://elletravel.ba/opsti-uslovi/ Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene pre početka putovanja usljed promjene u kursu razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

View More

Highlights

 • PROMO CIJENA (do 01.06.24): 145,00KM
 • REDOVNA CIJENA: 165,00KM

Itinerary

1. Dan 13.07.24 (subota) TUZLA-LUKAVAC- GRAČANICA- DOBOJ-ZENICA

Polazak iz Tuzle Hotel Tuzla 06:00 h,Bingo city centar 06:15, Lukavac, trzni centar Bingo 06:45, Gracanica trzni centar Etna 07:20, Doboj, Gasprom benzinska pumpa: 08:00, Zenica 10:00. Dolazak u Livno je planiran u podnevnim satima.
Obilazak Livna uz lokalnog turističkog vodiča: Livanjska sahat kula, džamija Hadži Ahmeta Dukatara, Balaguša džamija, most na Dunamu. Odlazak do hotela I check in. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Mogućnost organiziranja večere uz živu muziku (nadoplata u agenciji). Noćenje.

2.Dan 14.07.24 (nedjelja) LIVNO-TUZLA

Doručak I odjava iz hotela. Okupljanje grupe. Mogućnost posjeta- photo safari- planini Cincar I livanjskim divljim konjima. Livanjski divlji konji su jedinstvena atrakcija u svijetu, a livanjski kraj mnogi uporedjuju sa Mongolijom I Islandom jer su to jedina mjesta na svijetu sa ovolikim brojem divljih konja. (Divlji konji obitavaju na planini Cincar i do njih je moguće doći jedino džipovima.Povratak u Tuzlu planiran je za večernje sate. (Kraj usluga)

Included/Excluded

 • Prijevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visoke turističke klase, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • Posjet Livnu uz lokalnog turističkog vodiča
 • Smještaj u hotelu 3*u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama (doručak)
 • Troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • Izlet na planinu Cincar, organizacija džipova, vodiči,potraga za divljim konjima i photo safari: 70,00 KM
 • Individualne troškove putnika
 • Večera uz živu muziku – 40KM/osobi (švedski stol- mediteranski I kontinentalni menu, piće nije uključeno u cijenu)
 • WiFi (mogućnost korištenja uz doplatu)

Tour's Location

from 145.00 BAM

Organized by

elletrav

Member Since 2023

Information Contact

Email

info@elletravel.ba

Phone

+387 35 258 099

You might also like