HALKIDIKI

GRČKA ŠIFRA: A3-04

SOLUN, HALKIDIKI, METEORA

First minute cijena: 395 KM

22.05.24-26.05.24

 

OBILASCI: Solun, Arnea, Kalambaka, Meteora

PROGRAM PUTOVANJA:

  1. dan  (22.05.2024, srijeda) Sarajevo, Visoko, Zenica, Doboj, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Srebrenik, Brčko, Bijeljina

Okupljanje grupe i polazak s dogovorenog mjesta u poslijepodnevnim/večernjim satima (ovisno o mjestu polaska). Ugodna noćna vožnja kroz BiH, Srbiju, Makedoniju do Grčke uz povremene odmore tijekom puta.

  1. dan (23.05.2024, četvrtak) Solun,Halkidiki

Dolazak u jutarnjim satima u Solun. Solun je drugi po veličini grad u Grčkoj i oduvijek je bio raskršće civilizacija, mjesto gdje se susreću Istok i Zapad, mješavina velikih kultura i religija. Solun je grad raskošne ljepote, gostoljubivih ljudi. Najveći je univerzitetski centar Grčke i sjedište Aristotelovog univerziteta. Radi povijesne jezgre grada, grad je 1988. godine proglašen svjetskom baštinom UNESCO-a, a jedan od najvažnijih elemenata ove povijesne baštine je sigurno i Bijela kula koja datira iz 1530. godine i dao ju je izgraditi Sulejman Veličanstveni. Aristotelov trg – centralni trg u Solunu, (odlično mjesto za početak šetnje pored mora, shoppinga ili odmor u nekom od uvijek punih kafića), Aleksandrov trg, Galerijev luk, crkva Sv. Sofije-Rotunda, crkva Sv. Dimitrija. Slobodno vrijeme za uživanje u kavi, kolačima ili odličnoj hrani. Okupljanje grupe i nastavak putovanja prema poluotoku Halkidikiju. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme. Noćenje.

3.dan (24.05.2024, petak) Halkidiki-Arnea- Halkidiki

Doručak. Slobodno vrijeme za uživanje na plaži. Mogućnost fakultativnog izleta do gradića Arnea – najljepšeg tradicionalnog gradića u Sjevernoj Grčkoj. Gradić je proglašen naselbinom od posebnog povijesnog značaja od strane Grčke. Za ovo selo kruže priče da stanovnici dugovječnost duguju izvorskoj vodi koja izvire iz stogodišnjeg platana na glavnom trgu. Povratak u hotel. Slobodno vrijeme. Noćenje.

4.dan (25.05.24, subota)

Doručak. Odjava iz hotela i polazak prema Kalambaki. Obilazak Meteorskih manastira – pravo svjetsko čudo. Meteora je skupina grčkih pravoslavnih manastira izgrađenih na visokim kamenim liticama koje poput stupova strše u nebo, pored grada Kalambakija u zapadnoj Tesaliji. Manastiri su izgrađeni na prirodnim stijenama vapnenca visokim i do 500 metara, na sjeverozapadnom rubu Tesalske ravnice, u blizini rijeke Penej na istočnim padinama planinskog masiva Pind u centralnoj Grčkoj. Meteora je bila skupina od čak 24 manastira, danas je preostalo samo šest (pet muških i jedan ženski). To su manastiri; Veliki Meteoron (Megalou Meteorouili Metamorphosis), Varlam (Agios Varlaam), Sveti Stjepan (Agios Stephanos), Sveto Trojstvo (Agia Triada), Sveti Nikola Anapausas (Agios Nikolaos Anapavsas) i Rousanou (Agios Rousanou, Arsanou). 1988. godine kompleks manastira Meteora uvršten je na UNESCO-ov popis Svjetske baštine. Prijava u hotel u Kalambaki. Slobodno vrijeme. Mogućnost organiziranja grčke večere u taverni. Noćenje.

5. dan. (26.05.2024, nedjelja) Kalambaka-BIH.

Kalambaka-BIH. Doručak. Odjava iz hotela, okupljanje grupe i polazak za BiH. Vožnja kroz Makedoniju i Srbiju uz povremene pauze. Dolazak u BiH u noćnim satima.

(Kraj usluga)

 

   
Paket aranžman / autobuski prijevoz, smještaj i pratilac putovanja
Opis Termin Putovanja Hotel Ukupna cijena po osobi
Grčka

Solun, Arnea, Kalambaka, Meteora

22.05.24

26.05.24

3*Noćenje s doručkom FIRST MINUTE 395,00KM do 10.04.24
REDOVNA CIJENA: 430,00KM

 

CIJENA ARANŽMANA OBUHVATA:

CIJENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

CIJENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI

(podložne su promjenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, djeca od 2-12 godina ostvaruju popust, djeca od 0-2 godine besplatno):

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cijena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prijevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: na cijenu se dodaje 40% od ukupne cijene aranžmana

POPUSTI:

POLASCI IZ DRUGIH MJESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

OSTALA MJESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz rutu putovanja

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

NAPOMENE U VEZI SMJEŠTAJA:

U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 sati (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 sati. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smještaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardiziran od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smještaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.elletravel.ba

Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata

Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

U pojedinim smještajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smještajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smještajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može uticati i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

Organizator putovanja ne može uticati na razmještaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smještajnog objekta

Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:

Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona

Provjeriti 3 dana prije putovanja točno vrijeme i mjesto polaska

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 2 do 3 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Elle Traveltag sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promjene programa putovanja usljed nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

Maljoletni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Svaka zemlja ima sopstvene propise kojima reguliše ulazak stranih državljana na svoju teritoriju. Propise o pasošu, vizama i zdravstvenim uvjerenjima širom svjeta možete da proverite na IATA Travel Centre sajtu: www.iatatravelcentre.com.

Svim putnicima savetujemo da se upoznaju sa propisima i uslovima za ulazak u zemlju u koju putuju na zvaničnim internet stranicama njihovih državnih organa ili na internet stranicama diplomatskih i konzularnih predstavništava zemlje. Putnici su dužni da pribave neopohodna putna dokumenta i vize za sebe i svoju djecu i da se pridržavaju svih propisa zemalja u koje putuju, iz kojih polaze ili kroz koje prolaze.

Preporuka je, da se putnici sa Bosanskim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Europske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smještaju …) na web-stranici Delegacije Europske unije u BiH https://www.eeas.europa.eu/bosnia-and-herzegovina/putovanja-i-studiranje_bs?s=219#15512Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Europske unije

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Europske Unije, radi ovjere računa i povraćaja poreza iz Europske Unije (TAX FREE).

Zbog pandemije Covid-19, obaveza putnika je da se upozna sa zdravstvenim i drugim propisanim uslovima ulaska u zemlju (kao i zemlje u tranzitu), isto kao i o uslovima napuštanje zemlje i povratka u Bosnu i Hercegovinu koji su važeći u periodu realizacije putovanja.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija ELLE TRAVEL, licenca br. 64/2023, riješenje broj: 05/1-18-029409/23. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usljed nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, prema opštim uslovima putovanja https://elletravel.ba/opsti-uslovi/ Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene pre početka putovanja usljed promjene u kursu razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Licenca br. 64/2023

Riješenje broj: 05/1-18-029409/23

ORGANIZATOR ELLE TRAVEL AGENCIJA