Ružomberok

ZIMOVANJE- SLOVAČKA- NISKE TATRE

A6-01

Polazak: 09.01.24-17.01.24

9 dana, 7 polupansiona

Cijena: 950 KM

Mogućnost plaćanja na rate

Volite snijeg i skijanje i ne možete zamisliti da propustite zimovanje? Jeste li za zimovanje u Slovačkoj?Slovačka, zemlja prelijepih pejzaža, bogate kulture I gostoprimstva smjestila se u srcu Europe. Iako relativno mala zemlja, postoji mnoštvo skrivenih bisera. Da li ste znali da se u Slovačkoj nalazi najveći broj dvoraca po stanovniku? Ili da je dom najvećoj ledenoj špilji u Europi? Slovačka je zemlja poznata I po svojim nacionalnim parkovima koji pružaju bezbrojne mogućnosti za avanture, postoji mnogo razloga radi kojih bi trebalo posjetiti Slovačku, od prirodnih ljepota koje ostavljaju bez daha, preko  facinantne povijesti, preukusne hrane I dobrog vina. 

  1. Dan (09.01.24, utorak) Polazak ispred Zemaljskog muzeja Sarajevo u 20:00, Tuzla, hotel Tuzla u 23:00, Bingo city centar 23:15, Srebrenik (hotel Park) 23:45, Brcko (Mesic com benzinska pumpa) 00:10, Orašje (Hifa petrol) 00:55. Noćna vožnja preko Hrvatske, Madjarske do Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
  2. Dan (10.01.24,srijeda) Dolazak u Bansku Bistricu u ranim jutarnjim satima, obilazak uze gradske jezgre (toranj sa staom iz 16st- toranj je blago nakrivljen, pa se naziva I krivi toranj), crkva St. Francis Xaviera, gradska kuca, kamena Fontana, crkva uznesenja Presvete Bogorodice…) I slobodno vrijeme za kavu, u trajanju od cca 3 h. Okupljanje grupe I nastavak putovanja do Ružomberoka (turističkog mjesta na padinama Niskih Tatri). Smještaj u apartmane I slobodno vrijeme. Večera. Noćenje.
  3. Dan (11.01.24,četvrtak) Doručak. Slobodno vrijeme za uživanje u skijanju ili hotelskom spa centru. Večera. Noćenje.
  4. Dan (12.01.24, petak) Doručak. Slobodno vrijeme za uživanje u skijanju ili spa centru. Večera. Noćenje
  5. Dan (13.01.24, subota) Mogućnost fakultativnog odlaska u selo Vlkolinec, selo zamrznuto u vremenu u kojem se osjecate kao da ste se vratili kroz vrijeme. koje je od 1993godine upisano na UNESCO-ov popis mjesta svjetske bastine kao netaknuti primjer slovacke narodne arihitekture I srednjoeuropskog sela na sjevenim Karpatima. Ovo je najsacuvaniji kompleks gradjevina od drveta koje su tipicne u planinskim predjelima, sastoji se od 45 drvenih kuca, te drvenog tornja I barokne kapele. Nakon obilaska Vlkolinec-a, nastavljamo putovanje do Demanovske pecine- Demanovska Cave of Liberty, jedne od najljepsih pecina u Europi, sa podzemnim jezerima, rijekama, velikim odajama, te stalaktitima I stalagmitima, nakon obilaska mogućnost posjete Demanovski ice cave. Povratak u hotel. Slobodno vrijeme. Večera. Noćenje.
  6. Dan (14.01.24, nedjelja) Doručak. Slobodno vrijeme. Večera. Noćenje.
  7. Dan (15.01.24, ponedjeljak) Doručak. Slobodno vrijeme. Večera. Noćenje.
  8. Dan (16.01.24, utorak) Doručak. Slobodno vrijeme. Večera. Noćenje.
  9. Dan (17.01.24, srijeda) Doručak. Odjava iz hotela. Putovanje do Szentendre (Sentandreja) bajkovitog gradića prepunog raznih atrakcija, izmedju ostalog I Muzej marzipana. Već na samom ulasku u Sentandreju učinit će Vam se da ste uplovili u neku bajku od prije 300godina, sve je tako šareno, ljupko, nostalgično. Obilazak I slobodno vrijeme u trajanju od cca 3 h. Nastavak putovanja do BIH. Dolazak u kasnim noćnim satima.

U cijenu aranžmana uključeno:

U cijenu aranžmana nije uključeno:

ELLE TRAVEL zadržava pravo promjene cijene aranžmana.

U slučaju promjene cijena na tržistu (povećanje cijene hotela, goriva, putarina), kao i u slučaju manjeg broja prijavljenih,

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. VALIDNOST PASOSA MORA BITI MINIMALNO 90 DANA PO IZLASKU IZ ZEMALJA EUROPSKE UNIJE I 150 DANA PO IZLASKU IZ TURSKE. Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.

VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije ELLE TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

 Napomene: 
– u smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 sati, a napuštaju se posljednjeg dana boravka do 09:00 sati.

– neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

– dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja ovisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
– fakultativni izleti nisu obavezni dio programa, ovise od broja prijavljenih putnika, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika. Cijena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prijevoza, vodiča, ulaznica, organizacije, i podložna je promjenama…Termini fakultativnih izleta su promjenljivi i ovise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti- organizator putovanja zadržava pravo promjene programa putovanja uslijed nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
– potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i osiguranja, kao i Općim uvjetima putovanja organizatora putovanja

– maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu suglasnost roditelja
– putnici koji poseduju inostrane putne isprave dužni su se sami informirati kod nadležnog konzulata o uvjetima koji vrijede za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) te  sami blagovremeno i uredno obezbijediti potrebne isprave.

Program je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.
Uslijed nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 7 dana prije početka putovanja.