LIVNO

Šifra- A2-29

Krdo konja prirodni je fenomen koji se ne može vidjeti više nigdje na europskom kontinentu. Kad bi se neko neupućen, neko ko ne zna kakve sve ljepote skrivaju visoravni od Ramskog jezera i planina Raduše i Ljubuše pa sve tamo do planine Cincar iznad Livna, putujući našao oči u oči s krdom divljih konja, sigurno bi pomislio da se nekim čudom ili vremenskim portalom iz naučno-fantastičnih filmova našao u najslikovitijem westernu Johna Forda ili u nekom od neponovljivih romana Zane Greya. Desetine prelijepih životinja u galopu, s grivama koje se vijore na vjetru na samom horizontu između zelenih proplanaka i plavetnila neba. Taj prizor je doista nadrealan, kao da ga je neki vješt slikar za tren preslikao pred našim očima iz nekog drugog, davno prošlog vremena.

 

PROGRAM 2 dana / 1 noćenje

OBILASCI

PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan 13.07.24 (subota) TUZLA-LUKAVAC- GRAČANICA- DOBOJ-ZENICA Polazak iz Tuzle Hotel Tuzla 06:00 h,Bingo city centar 06:15, Lukavac, trzni centar Bingo 06:45, Gracanica trzni centar Etna 07:20, Doboj, Gasprom benzinska pumpa: 08:00, Zenica 10:00. Dolazak u Livno je planiran u podnevnim satima.Obilazak Livna uz lokalnog turističkog vodiča: Livanjska sahat kula, džamija Hadži Ahmeta Dukatara, Balaguša džamija, most na Dunamu. Odlazak do hotela I check in. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Mogućnost organiziranja večere uz živu muziku (nadoplata u agenciji). Noćenje.

2.Dan 14.07.24 (nedjelja) Doručak I odjava iz hotela. Okupljanje grupe. Mogućnost posjeta- photo safari- planini Cinar I livanjskim divljim konjima. Livanjski divlji konji su jedinstvena atrakcija u svijetu, a livanjski kraj mnogi uporedjuju sa Mongolijom I Islandom jer su to jedina mjesta na svijetu sa ovolikim brojem divljih konja. (Divlji konji obitavaju na planini Cincar i do njih je moguće doći jedino džipovima.  . Povratak u Tuzlu planiran je za večernje sate. (Kraj usluga)

PROMO C I J E N A :145,00KM

Paket aranžman / autobuski prijevoz, smještaj i obilasci

          Termin putovanja                     Hotel Cijena po osobi
Proljetna putovanja  

2 dana/1 noćenje

 

13.07.24-14.07.24 Hotel  3* Livno Specijalna ponuda

145,00 KM do 01.06.24

Redovna Cijena

165,00KM

 

CIJENA ARANŽMANA OBUHVATA:

CIJENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije ELLE TRAVEL odvijaju se ispred Hotel Tuzla

CIJENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promjenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, djeca od 2-12 godina ostvaruju popust, djeca od 0-2 godine besplatno):

NAPOMENE U VEZI IZLETA:

Izleti nisu obavezni dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cijena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promjenjivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cijene aranžmana

POPUSTI:

POLASCI IZ DRUGIH MJESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

OSTALA MJESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz put Tuzla-Doboj -Zenica

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

NAPOMENE U VEZI SMJEŠTAJA:

OPŠTE NAPOMENE:

Putnikov otkaz ili promjena putovanja

Putnik ima pravo na otkaz putovanja samo na prijavnom mjestu gdje se prijavio. U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju, Elle Travel ima pravo na povrat troškova zbog otkaza ugovora o putovanju. Visina povrata troškova ovisi o vremenskom roku u kojem je putnik otkazao putovanje. Ako je putnik otkazao ugovor o putovanju, dužan je Elle Travel platiti administrativne troškove u visini od 20,00 KM preko uputnice odnosno vouchera ili direktno u poslovnicama Elle Travel agencije. U slučaju da su u programu uvjeti povrata troškova zbog otkaza ugovora o putovanju drugačije određeni, vrijede uvjeti određeni u programu.
Visina povrata troškova otkaza aranžmana ovisi o vremenskom roku prije dana početka usluge u kojem je putnik otkazao ugovor o putovanju:

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija ELLE TRAVEL, licenca br. 64/2023, riješenje broj: 05/1-18-029409/23. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usljed nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, prema opštim uslovima putovanja https://elletravel.ba/opsti-uslovi/ Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene pre početka putovanja usljed promjene u kursu razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.