Beograd

BEOGRAD

A1-08

CIJENA: 40 KM

Za sve ljubitelje shoppinga, odlučili smo se za organizaciju jednodnevnog izleta Beogradu. Beograd, grad na dvije rijeke, postao je odredište za sve one koji žele dobar shopping, provod.

Plan putovanja:

1.dan (25.05.2024, subota) Polazak iz Lukavca (tržni centar Bingo) u 05:30h, Tuzla (Bingo city centar) 06:00h, Tuzla (Hotel Tuzla) 06:15h. Putovanje preko Bijeljine do Beograda. Dolazak u Beograd u jutarnjim satima Vožnja do tržnog centra Ušće. Slobodno vrijeme za shopping ili samostalnu šetnju Beogradom do 18:00h. Okupljanje grupe I polazak za Tuzlu.

Mogućnost posjete “Kući cvijeća” (ulaznica za Muzej nije uključena u cijenu)- Posjet Kući cvijeća potrebno je najaviti u agenciji.

 

Napomena:Za ovo putovanje važe opšta pravila Elle Travel agencije, te organizator zadržava pravo otkaza putovanja 24 h pred polazak.

 

Minimalan broj putnika: 40

Cijena uključuje:

Cijena ne uključuje:

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.

VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju se putuje. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije ELLE TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja:

– Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2 do 3 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

 

NAPOMENA: