from 65.00 BAM
Book Now

Shopping Graz – 09.12.2023

Not Rated
Duration

Jednodnevni Izlet

Tour Type

Daily Tour

Group Size

50 people

Languages

___

Overview

SHOPPING GRAZ JEDNODNEVNI IZLET

ŠIFRA: A2-02

Cijena: 65,00 KM

Plan putovanja:

1 Dan. 09.12.2023 (subota) Tuzla – Graz

Polazak autobusa u 00:10 časova ispred BCC Tuzla, Srebrenik ispred (Hotel Park) u 00:45 časova, Brčko sa (Mešić Com benziska) u 01:15 časova, Orašje sa (Hifa Petrol benziska) u 02:00 časova. Vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju do Austrije. Dolazak u Graz – glavni grad pokrajine Štajerske.

Prilikom dolaska u Graz idemo u trgovačkom centru Seiersberg. Slobodno vrijeme za kupovinu i individualne aktivnosti do 14:00 časova. (Ako netko želi ostati u shopping centru SEIERSBERG do povratka, najaviti vodiču grupe). U 14:00 sati autobus kreće u centar grada (fakultativno) do Opere, odakle je i povratak u 17:30, a ispred tržnog centru Seiersberg u 18:00 časova.

Po dolasku u grad, preporučujemo kraći razgled i šetnju starogradskom jezgrom: OPERA – LANDHAUS – GLAVNI TRG (HAUPTPLATZ) – GRADSKA VIJEĆNICA, te šetnja do mostova na rijeci Muri gdje imate priliku vidjeti MURINSEL – jedno od futurističkih čuda koje u sebi sadrži amfiteatar i kafanu te KUNSTHAUS – futurističkih građeni Muzej suvremene umjetnosti. Predlažemo šetnju do tvrđave Schlossberg odakle se pruža prekrasan pogled na grad. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Dolazak u Tuzlu u jutarnjim časovima (oko 01:00 h)

Minimalan broj putnika: 40
Cijena uključuje:

 • Prevoz autobusom visokoturističke klase (klima, TV, video, Wi-Fi).
 • Pratitelja putovanja
 • Pripremu i organizaciju putovanja
 • Posjeta SEIERSBERG-u
 • PDV

Cijena ne uključuje:

 • Putno zdravstveno osiguranje – 4,00 KM
 • Fakultativni obilazak Graz – 10,00€

Krajnji rok za obavještenje o otkazu putovanja je 7 dana prije planiranog polaska.

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.

VAŽNO: Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju se putuje. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije putovanja radi nevaljanosti dokumenata smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podliježe troškovima otkaza prema opštim uslovima putovanja agencije ELLE TRAVEL. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja:

– Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 2 do 3 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji uslijed objektivnih okolnosti, kao i da uslijed državnih ili vjerskih praznika na određenoj destinaciji nekih od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promjene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

NAPOMENA:

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja ovisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Sva vremena u Programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa, ovise od broja prijavljenih putnika, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika. Cijena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prijevoza, vodiča, ulaznica,organizacije, i podložna je promjenama…Termini fakultativnih izleta su promjenljivi i ovise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjene programa putovanja uslijed nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i osiguranja, kao i Općim uvjetima putovanja organizatora putovanja
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu suglasnost roditelja
 • Putnici koji poseduju inostrane putne isprave dužni su se sami informirati kod nadležnog konzulata o uvjetima koji vrijede za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) te sami blagovremeno i uredno obezbijediti potrebne isprave. Program je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. Uslijed nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 2 dana prije početka putovanja.
View More

Itinerary

1 Dan. 09.12.2023 (subota) Tuzla - Graz

Polazak autobusa u 00:10 časova ispred BCC Tuzla, Srebrenik ispred (Hotel Park) u 00:45 časova, Brčko sa (Mešić Com benziska) u 01:15 časova, Orašje sa (Hifa Petrol benziska) u 02:00 časova. Vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju do Austrije. Dolazak u Graz – glavni grad pokrajine Štajerske.
Prilikom dolaska u Graz idemo u trgovačkom centru Seiersberg. Slobodno vrijeme za kupovinu i individualne aktivnosti do 14:00 časova. (Ako netko želi ostati u shopping centru SEIERSBERG do povratka, najaviti vodiču grupe). U 14:00 sati autobus kreće u centar grada (fakultativno) do Opere, odakle je i povratak u 17:30, a ispred tržnog centru Seiersberg u 18:00 časova.

Po dolasku u grad, preporučujemo kraći razgled i šetnju starogradskom jezgrom: OPERA – LANDHAUS – GLAVNI TRG (HAUPTPLATZ) – GRADSKA VIJEĆNICA, te šetnja do mostova na rijeci Muri gdje imate priliku vidjeti MURINSEL – jedno od futurističkih čuda koje u sebi sadrži amfiteatar i kafanu te KUNSTHAUS – futurističkih građeni Muzej suvremene umjetnosti. Predlažemo šetnju do tvrđave Schlossberg odakle se pruža prekrasan pogled na grad. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti. Dolazak u Tuzlu u jutarnjim časovima (oko 01:00 h)

Included/Excluded

 • Prevoz autobusom visokoturističke klase (klima, TV, video, Wi-Fi).
 • Pratitelja putovanja
 • Pripremu i organizaciju putovanja
 • Posjeta SEIERSBERG-u
 • PDV
 • Putno zdravstveno osiguranje - 4,00 KM
 • Fakultativni obilazak Graz – 10,00€

Tour's Location

from 65.00 BAM

Organized by

elletrav

Member Since 2023

Information Contact

Email

info@elletravel.ba

Phone

+387 35 258 099

You might also like